Wil jouw school investeren in zonnepanelen? Volg dan het webinar met ECoOB op 18 januari om 20u!

Vraag je School 2030 subsidie aan

Een geïntegreerde duurzaamheidsaanpak ("whole school approach") vraagt inzet op vele facetten van jullie schoolorganisatie. Om te vermijden dat scholen blijven steken in losstaande acties bieden wij ondersteuning bij het opstellen van een doordacht plan waarmee de school haar intenties formuleert en concrete doelstellingen uitzet. In de loop van schooljaar 2021-2022 zal een planningstool op deze website het mogelijk maken om het langetermijnperspectief tastbaar te maken, via tussentijdse stappen. Wordt vervolgd!

Grootse zowel als kleine plannen kunnen wel wat geld kosten. Via de info op deze website proberen we jullie een overzicht te geven van de mogelijkheden voor allerlei investeringen, ingrepen, acties, workshops of materiaal. Onderstaande subsidie - één keer per jaar aan te vragen - wil jullie al een eindje op weg zetten. We beseffen heel goed dat er altijd meer nodig is, maar daar wordt aan gewerkt.

HOE EEN SCHOOL 2030 SUBSIDIE AANVRAGEN?

>>> Volg onderstaande flow.

>>> Getekende documenten voor vrijdag 29 april 2022 mailen naar school2030@leuven.be.

 • 1. Teken het charter

  Lees ons charter, vind het draagvlak in je school voor deze gedeelde ambities en verzamel de handtekeningen van de directie, het lerarenkorps, de leerlingen, de ouders en het schoolbestuur. Hang dit charter zichtbaar op in de school en deel het op jullie website om zo jullie duurzaamheidsbeleid kenbaar te maken aan de buitenwereld.

 • 2. Lees het toelagereglement

  Lees hieronder de voorwaarden voor het aanvragen van een School 2030 subsidie. Grote, geïntegreerde plannen kosten natuurlijk ook geld. De stad komt alvast tegemoet met een jaarlijkse subsidie van maximaal €1500.

 • 3. Bespreek de huidige stand van zaken

  Vul deze online vragenlijst in om de huidige situatie op jullie school in kaart te brengen. Wat gebeurt er al? Wat willen we gaan doen? Hoe zit het met het draagvlak? Deze vragen beantwoord je best in samenspraak met je directie en/of milieuverantwoordelijke. Vraag gerust een adviesgesprek. We komen graag bij jullie langs.

 • 4. Vul het aanvraagformulier in en maak een begroting

  Deadline

 • 5. Verklaring op eer

  NA goedkeuring van de aanvraag door de jury krijgen wij nog graag de ondertekende verklaring op eer terug.

Eindrapporten 2019-2020

Vorig schooljaar zetten we een participatietraject op voor de secundaire scholen. We verzamelden alle input van leerlingen, leraren, directies op het bpart-platform. Ook in enkele basisscholen startten we een proeftraject voor ouders. Dit platform kan nog steeds gebruikt worden. Contacteer ons als je problemen ondervindt of je school nog niet geactiveerd werd.

We stelden de vraag: hoe kan jouw school bijdragen tot het realiseren van een klimaatneutrale stad?

Wij verwerkten alle ideeën in een overzichtelijk rapport, met dank aan Marc Kockelkorn voor het geweldige design. Dit rapport kan nu mee de basis vormen om jullie doelstellingen te formuleren, de wildste fantasieën concreet te maken en een geïntegreerde planning op te stellen. Succes ermee!