Schrijf je in op de nieuwsbrief van Leuven voor Scholen! Klik op het pijltje rechts.

Vraag je School 2030 subsidie aan

Een geïntegreerde duurzaamheidsaanpak op school vraagt inzet op vele vlakken en van veel mensen.

Deze subsidie van School 2030 biedt ondersteuning bij het realiseren van laagdrempelige plannetjes die borrelen bij de MOS-groep, de directie of de klimaat-/ leerlingenraad. Maximaal €2000. Een beknopte raming van de kosten, een beschrijving van de plannen en indienen maar!

Grootse zowel als kleine plannen kunnen wel wat geld kosten. Hier vind je een overzicht van nog andere financiële mogelijkheden. Deze subsidie - één keer per jaar aan te vragen - wil jullie al een eindje op weg zetten. We beseffen heel goed dat er altijd meer nodig is, maar daar wordt aan gewerkt.

Vragen? Contacteer ons.

Hieronder kan je twee after-movies bekijken, die je wat meer info kunnen geven over School 2030.

KICK-OFF SCHOOL 2030 - okt '21

ONDERWIJSLIVING 2030 XL - april '23

HOE EEN SCHOOL 2030 SUBSIDIE AANVRAGEN?

Volg onderstaande flow.

 • 1. Teken het charter

  Lees ons charter, vind het draagvlak in je school voor deze gedeelde ambities en verzamel de handtekeningen van de directie, de leraren, de leerlingen, de ouders en het schoolbestuur. Hang dit charter zichtbaar op in de school en deel het op jullie website om zo jullie duurzaamheidsbeleid kenbaar te maken aan de buitenwereld. Handtekeningen verzamelen mag een "work in progress" zijn. Laat een handtekening te weinig je niet tegenhouden om je subsidie-aanvraag voor te bereiden!

 • 2. Lees het toelagereglement

  Lees hieronder de voorwaarden voor het aanvragen van een School 2030 subsidie. Grote, geïntegreerde plannen kosten natuurlijk ook geld. De stad komt alvast tegemoet met een jaarlijkse subsidie van maximaal €2000.

 • 3. Bespreek de huidige stand van zaken

  Je kan deze online vragenlijst invullen om de huidige situatie op jullie school in kaart te brengen. Wat gebeurt er al? Wat willen we gaan doen? Hoe zit het met het draagvlak? Deze vragen beantwoord je best in samenspraak met je directie en/of MOS-verantwoordelijke. Vraag gerust een adviesgesprek. We komen graag bij jullie langs. Misschien wil je nog een (online) bevraging doen?

 • 4. Vul het aanvraagformulier in en maak een kostenraming

  Onze menukaart biedt een handig overzicht van haalbare en inspirerende acties, thematisch gerangschikt en uitgewerkt in concrete actiefiches rond energie, vergroening, voeding, mobiliteit, afval, circulaire economie en edu-actie. Gebruik de fiches of put uit jullie eigen ideeën om jullie planning voor het volgende schooljaar op te maken en vul daarna het aanvraagformulier in. De begroting bestaat uit een beschrijving van jullie plannen en een inschatting van de kosten. Onderteken het aanvraagformulier en stuur het samen met het begrotingsformulier naar school2030@leuven.be.

  Deadline

 • 5. Verklaring op eer

  Na goedkeuring van de jury ontvang je een mail met het besluit, samen met een verklaring op eer. Die laten jullie ondertekenen door de directeur én een bestuurder. Handtekenen mag nat of digitaal, niet geplakt.

 • 6. Eindrapport

  Bezorg ons een eindrapport. Dat bestaat uit een inhoudelijk verslag en een financieel verslag. De bewijsstukken mag je op school bewaren, die hoef je niet mee te sturen. De documenten moeten ondertekend worden door de directeur, dat mag nat of digitaal zijn, maar niet geplakt. I.v.m. de BTW: je checkt of de aanvragende instantie BTW-plichtig is, als dat niet zo is, vul je 0 in in die kolom. Zeker ook overal data noteren. Na controle ontvang je van ons het saldo. Download hieronder een korte presentatie over de aanvraag en het eindrapport.

  Deadline

Eindrapporten 2019-2020

In het schooljaar 2019-2020 zetten we een participatietraject op voor de secundaire scholen. We verzamelden alle input van leerlingen, leraren, directies op een platform van bpart. Ook in enkele basisscholen startten we een proeftraject voor ouders. Dit platform werd ondertussen vervangen door een ander, dat stadsbreed gebruikt wordt.

We stelden de vraag: hoe kan jouw school bijdragen tot het realiseren van een klimaatneutrale stad?

Wij verwerkten alle ideeën in een overzichtelijk rapport, met dank aan Marc Kockelkorn voor het geweldige design. Dit rapport kan nu mee de basis vormen om jullie doelstellingen te formuleren, de wildste fantasieën concreet te maken en een geïntegreerde planning op te stellen. Succes ermee!