Check het programma van de onderwijslivings! Eerste sessie was een succes. Tweede sessie meer dan 100 man. Derde sessie op 18 januari. Thema: vergroening & ontharding.

Vraag je School 2030 subsidie aan

Een geïntegreerde duurzaamheidsaanpak ("whole school approach") vraagt inzet op vele facetten van jullie schoolorganisatie. Om te vermijden dat scholen blijven steken in losstaande acties bieden wij ondersteuning bij het opstellen van een doordacht plan waarmee de school haar intenties formuleert en concrete doelstellingen uitzet. 

In de loop van volgend schooljaar zal een planningstool (momenteel helaas nog in testfase) op deze website het mogelijk maken om het langetermijnperspectief tastbaar te maken, via tussentijdse stappen. Wij werken hard aan een digitale oplossing waarbij het managen van jullie duurzame plannen op één plaats kan gebeuren, met online en persoonlijke assistentie. Alle documenten op één plaats, digitaal handtekenen en overzicht in de chaos. Wordt vervolgd!

Grootse zowel als kleine plannen kunnen wel wat geld kosten. Via de info op deze website proberen we jullie een overzicht te geven van de mogelijkheden voor allerlei investeringen, ingrepen, acties, workshops of materiaal. Onderstaande subsidie - één keer per jaar aan te vragen - wil jullie al een eindje op weg zetten. We beseffen heel goed dat er altijd meer nodig is, maar daar wordt aan gewerkt.

HOE EEN SCHOOL 2030 SUBSIDIE AANVRAGEN?

Volg onderstaande flow.

 • 1. Teken het charter

  Lees ons charter, vind het draagvlak in je school voor deze gedeelde ambities en verzamel de handtekeningen van de directie, de leraren, de leerlingen, de ouders en het schoolbestuur. Hang dit charter zichtbaar op in de school en deel het op jullie website om zo jullie duurzaamheidsbeleid kenbaar te maken aan de buitenwereld.

 • 2. Lees het toelagereglement

  Lees hieronder de voorwaarden voor het aanvragen van een School 2030 subsidie. Grote, geïntegreerde plannen kosten natuurlijk ook geld. De stad komt alvast tegemoet met een jaarlijkse subsidie van maximaal €1500.

 • 3. Bespreek de huidige stand van zaken

  Je kan deze online vragenlijst invullen om de huidige situatie op jullie school in kaart te brengen. Wat gebeurt er al? Wat willen we gaan doen? Hoe zit het met het draagvlak? Deze vragen beantwoord je best in samenspraak met je directie en/of MOS-verantwoordelijke. Vraag gerust een adviesgesprek. We komen graag bij jullie langs. Misschien wil je nog een online bevraging doen? Gebruik hiervoor ons online participatieplatform (https://participatie.school2030.be)

 • 4. Vul het aanvraagformulier in en maak een begroting

  Deadline

 • 5. Verklaring op eer

  Bezorg ons tenslotte ook nog deze verklaring op eer, ondertekend door de directeur én een bestuurder. Handtekenen mag nat of digitaal, niet geplakt.

 • 6. Eindrapport

  Bezorg ons een eindrapport. Dat bestaat uit een inhoudelijk verslag en een financieel verslag. De bewijsstukken mag je op school bewaren, die hoef je niet mee te sturen. De documenten moeten ondertekend worden door de directeur, dat mag nat of digitaal zijn, maar niet geplakt. I.v.m. de BTW: je checkt of de aanvragende instantie BTW-plichtig is, als dat niet zo is, vul je 0 in in die kolom. Na controle ontvang je van ons het saldo. Download hieronder een korte presentatie over de aanvraag en het eindrapport.

  Deadline

Eindrapporten 2019-2020

Vorig schooljaar zetten we een participatietraject op voor de secundaire scholen. We verzamelden alle input van leerlingen, leraren, directies op het bpart-platform. Ook in enkele basisscholen startten we een proeftraject voor ouders. Dit platform kan nog steeds gebruikt worden. Contacteer ons als je problemen ondervindt of je school nog niet geactiveerd werd.

We stelden de vraag: hoe kan jouw school bijdragen tot het realiseren van een klimaatneutrale stad?

Wij verwerkten alle ideeën in een overzichtelijk rapport, met dank aan Marc Kockelkorn voor het geweldige design. Dit rapport kan nu mee de basis vormen om jullie doelstellingen te formuleren, de wildste fantasieën concreet te maken en een geïntegreerde planning op te stellen. Succes ermee!