Schrijf je in op de nieuwsbrief van Leuven voor Scholen! Klik op het pijltje rechts.

SOM

SOM is een netwerk van onderwijsmakers, onderwijsondersteuners en de stad Leuven. We willen samen innoveren in onderwijs zodat elke lerende een plek heeft en uitgedaagd wordt om de eigen talenten maximaal te ontplooien en in te zetten.

We focussen daarbij op 3 speerpunten

  1. Iedereen aan boord van kleuter tot hoger onderwijs
  2. welbevinden en betrokkenheid van alle onderwijsverstrekkers stimuleren
  3. diversiteit als kracht inzetten