Wil jouw school investeren in zonnepanelen? Volg dan het webinar met ECoOB op 18 januari om 20u!

SOM

SOM is een netwerk van onderwijsmakers, onderwijsondersteuners en de stad Leuven. We willen samen innoveren in onderwijs zodat elke lerende een plek heeft en uitgedaagd wordt om de eigen talenten maximaal te ontplooien en in te zetten.

We focussen daarbij op 3 speerpunten

  1. Iedereen aan boord van kleuter tot hoger onderwijs,
  2. welbevinden en betrokkenheid van alle onderwijsverstrekkers stimuleren
  3. diversiteit als kracht inzetten