MOS Vlaanderen

Een duurzame toekomst voor onze planeet begint met bewuste keuzes maken. MOS helpt van je school een milieuvriendelijke en duurzame leer- en leefomgeving te maken, samen met de leerlingen, het schoolteam en het netwerk van de school.  MOS richt zich op basis- en secundaire scholen.

>>> Begeleiding op maat

>>> Informatie en inspiratie over het aanbod van milieu-educatieve en duurzame initiatieven in Vlaanderen en Brussel via nieuwsbrieven, website en Facebook. 

>>> Vormingen en netwerkmomenten

Uitgangspunten

>>> Leerlingenparticipatie: elke actie begint met actieve betrokkenheid van leerlingen.

>>> Teamwork: MOS betrekt het hele schoolteam en de ouders bij haar werking.

>>> Netwerk: MOS-scholen werken samen met de schoolbuurt, lokale besturen, (jeugd)verenigingen, ngo's, organisaties uit het middenveld ...

>>> Beleving: MOS is een leerproces, met een concreet resultaat voor ogen.

MOS is een samenwerking tussen het Departement Omgeving van de Vlaamse overheid, de Vlaamse provincies en de Vlaamse Gemeenschapscommissie.