Wil jouw school investeren in zonnepanelen? Volg dan het webinar met ECoOB op 18 januari om 20u!

EcoWerf

ECOWERF

27 gemeenten en steden in Oost-Brabant hebben hun afvalbeleid in beheersoverdracht overgedragen aan intergemeentelijk milieubedrijf EcoWerf.

Met 4 kerntaken zorgt EcoWerf voor: afvalpreventie, afvalinzameling, afvalverwerking, afvalaanrekening.