Wil jouw school investeren in zonnepanelen? Volg dan het webinar met ECoOB op 18 januari om 20u!

UPDATE: Combineer Relancesteun en AGION-subsidies. Schrijf je in voor het webinar!

Event

Gepubliceerd

UPDATE!

Scholen kunnen nog tot eind 2022 gebruik maken van Relancesteun voor verschillende energiebesparende en -opwekkende maatregelen.

Meer bepaald gaat het om deze steunpercentages:

Gebouwschilmaatregelen: 40%

Technische installaties:30%

Groene warmte:30%

Energiescans en -audits:20%

Energieprestatiecontract:20%


Je kan dus steun krijgen voor onze diensten energiescanenergieauditmuurisolatievloerisolatiedakisolatieschrijnwerk en beglazingrelightingverwarmen en koelenenergieopslagwarmtekrachtkoppelinggeothermie en energieprestatiecontract.

Maar daar stopt het niet!
Voor het gedeelte van de kostprijs van de werken waarvoor het VEB geen Relancesteun toekent, kunnen de schoolbesturen van het gesubsidieerd onderwijs terecht bij AGION voor een aanvullende subsidiëring. 

Lees hier de stappen die je daarvoor moet volgen. 
Meer informatie vind je op de website van AGION.

Schrijf nu in voor het webinar van 10/2

Wil je meer informatie over de combinatie van Relancesteun en AGION-subsidies? Schrijf dan nu in voor het gratis webinar dat het VEB samen met AGION organiseert op donderdag 10 februari, van 10 tot 11u.

Enkele dagen voor het webinar krijg je een e-mail met de deelnamelink. Om de economie een duwtje in de rug te geven na de coronacrisis, heeft de Vlaamse regering een relanceplan opgesteld, met verschillende pijlers. Binnen de pijler 'klimaat, duurzaamheid en innovatie' diende het VEB een plan in voor de renovatie van gebouwen binnen de Vlaamse overheid. Dit plan is goedgekeurd op 16 juli 2021.

Eerder schreven we hier ook al over:


Met deze relancemiddelen mag het VEB in 2021 en 2022 telkens ter waarde van 10 miljoen euro aan steun toekennen voor verschillende energiebesparende en energieopwekkende maatregelen.

Voor wie?

Volgende sectoren binnen de Vlaamse overheid kunnen hierop beroep doen:

 • Centrale Vlaamse overheid
 • Onderwijs
 • Zorg en gezondheid
 • Cultuur, jeugd en media

Deze doelgroep staat meer gedetailleerd beschreven in het subsidiereglement.


Voor welke maatregelen?

De focus van de steun ligt op actie. Denk aan

 • Energiescans
 • Relighting
 • Verwarmen en koelen (HVAC, Stookplaats, SWW)
 • Muurisolatie
 • Vloerisolatie
 • Dakisolatie
 • Schrijnwerk en beglazing

  Maar ook als je niet meteen weet waar het meest energiebesparing te realiseren is, kan je steunmiddelen krijgen voor je energiescan(s) of -audit(s).

Nuttige documenten