Webinar relancemaatregelen

Event

Gepubliceerd

Om de economie een duwtje in de rug te geven na de coronacrisis, heeft de Vlaamse regering een relanceplan opgesteld, met verschillende pijlers. Binnen de pijler 'klimaat, duurzaamheid en innovatie' diende het VEB een plan in voor de renovatie van gebouwen binnen de Vlaamse overheid. Dit plan is goedgekeurd op 16 juli 2021.

Met deze relancemiddelen mogen we in 2021 en 2022 telkens ter waarde van 10 miljoen euro aan steun toekennen voor verschillende energiebesparende en energieopwekkende maatregelen.

Voor wie?

Volgende sectoren binnen de Vlaamse overheid kunnen hierop beroep doen:

 • Centrale Vlaamse overheid
 • Onderwijs
 • Zorg en gezondheid
 • Cultuur, jeugd en media

Deze doelgroep staat meer gedetailleerd beschreven in het subsidiereglement.


Voor welke maatregelen?

De focus van de steun ligt op actie. Denk aan

 • Energiescans
 • Relighting
 • Verwarmen en koelen (HVAC, Stookplaats, SWW)
 • Muurisolatie
 • Vloerisolatie
 • Dakisolatie
 • Schrijnwerk en beglazing

  Maar ook als je niet weet waar het meest energiebesparing te realiseren is, kan je steunmiddelen krijgen voor je energiescan(s) of -audit(s).

Nuttige documenten

Krijg je graag wat meer uitleg over deze steunmaatregelen? Schrijf dan in voor een van onze webinars. Er is ook ruimte voor jouw vragen. Schrijf onderaan op deze site in.

 • Herberbekijk het webinar hier.