Wil jouw school investeren in zonnepanelen? Volg dan het webinar met ECoOB op 18 januari om 20u!

Doe een pilot rond gezonde en toegankelijke voeding!

Oproep

Gepubliceerd

Rikolto en Stad Leuven delen dezelfde ambitie: gezonde en duurzame voeding voor alle Leuvense leerlingen. In GoodFood@School werken ze nauw samen en trachten ze alle Leuvense scholen te activeren! Om te kunnen leren uit concrete projecten op school, zal Rikolto enkele scholen -al dan niet in samenwerking met externe partners- bij de hand nemen om hun pilootproject vorm te geven en uit te rollen. De projecten worden gefaciliteerd door Rikolto en gefinancierd door Stad Leuven.

Wat?

We willen 3 pilootprojecten ondersteunen waarbij een gezond voedingsaanbod toegankelijk wordt gemaakt in één of meerdere Leuvense basisscholen. Onder toegankelijk verstaan we beschikbaar én betaalbaar voor alle leerlingen. Zo’n voedingsaanbod kan bestaan uit soep, tussendoortjes, boterhammen, warme maaltijden, …

De bedoeling van de proefprojecten is om te onderzoeken welke modellen opschaalbaar zijn, binnen de deelnemende scholen en naar andere Leuvense scholen toe.

De pilootprojecten worden door Rikolto en Stad Leuven geselecteerd uit de projectvoorstellen die worden ingediend.

Voor wie?

Leuvense basisscholen, al dan niet in samenwerking met externe partners: cateraar, buurtwerking, leveranciers, logistieke partners, ouders, andere vrijwilligers, …

Lees hier de projectoproep!