Wil jouw school investeren in zonnepanelen? Volg dan het webinar met ECoOB op 18 januari om 20u!

KLIMAATBENDE: Herbekijk het infomoment van di 8 juni

Oproep

Gepubliceerd

Wat?

De klimaatbende is een bonte bende van directies, leerkrachten, medewerkers van de gemeente en natuurlijk ook de leerlingen zelf, Ze gaan aan de slag in hun eigen school, dagen andere scholen uit en leren met de nodige ondersteuning en informatie van MOS en School 2030 hoe ze echt kunnen helpen om de klimaatopwarming zo beperkt mogelijk te houden.

Een klimaattraject van een bende loopt over 2 jaar:

- Eerste jaar: focus op de professionalisering van leerkrachten via lezingen, workshops en studiedagen.

- Tweede jaar: aan de slag met de leerlingen via het verhalend ontwerp ‘De klimaatbende’ met een trekkersrol voor het 5de leerjaar.

Doelstellingen van het klimaattraject:

* Duurzame keuzes leren maken voor de planeet, samen met de leerlingen, het schoolteam en de schoolomgeving.

* Scholen samenbrengen tijdens netwerkmomenten om van elkaar te leren, elkaar aan te moedigen en te inspireren.

* De CO₂-uitstoot verminderen om de klimaatopwarming onder 1,5°C te houden.

* Educatieve, milieu- en financiële winst.

Herbekijk hier.