Deadline aanvraag subsidie School 2030 met één week verlengd! Ultieme datum: 8 mei!

Mobiliteit

Waarover gaat het?

Duurzame mobiliteit focust op de mens. Iedereen verplaatst zich en elke verplaatsing heeft een impact op de leefomgeving en de maatschappij. Het doel is dan ook om een mobiliteitssysteem te creëren waar elk individu zich zo veilig en efficiënt mogelijk kan verplaatsen. Sociale, ecologische en economische factoren moeten in evenwicht worden gebracht voor toekomstige generaties.