Wil jouw school investeren in zonnepanelen? Volg dan het webinar met ECoOB op 18 januari om 20u!

Mobiliteit

Waarover gaat het?

Duurzame mobiliteit focust op de mens. Iedereen verplaatst zich en elke verplaatsing heeft een impact op de leefomgeving en de maatschappij. Het doel is dan ook om een mobiliteitssysteem te creëren waar elk individu zich zo veilig en efficiënt mogelijk kan verplaatsen. Sociale, ecologische en economische factoren moeten in evenwicht worden gebracht voor toekomstige generaties.