Schrijf je in op de nieuwsbrief van Leuven voor Scholen! Klik op het pijltje rechts.

Energie

Waarover gaat het?

Het project Energieke Scholen kaderde binnen de intentie van een klimaatneutrale stad en provincie en had als doel het uitwerken van een aanpak voor de secundaire scholen van Leuven rond het verduurzamen van energiegebruik, het begeleiden en uitwerken van een educatief luik voor leerkrachten en leerlingen en het zoeken naar coöperatieve middelen om alle maatregelen te financieren.

Energieke Scholen draagt bij aan de Roadmap 2050 met ingrepen zoals het stimuleren van zonne-energie, het verminderen van CO₂-uitstoot van niet-residentiële woningen, sensibilisering van jongeren en het uitwerken van een voorbeeldfunctie.

Zowel op educatief, technisch als financieel vlak heeft dit project een grote positieve impact gehad op de meeste scholen met tal van resultaten. Zo werd er na drie jaar tijd reeds een vermindering van 234 ton CO₂ en een besparing van 60000 euro gerealiseerd.

De aanpak en resultaten zijn in een eerste Energieke Scholen-draaiboek uitgewerkt zodat alle scholen, ook de lagere, hiermee aan de slag kunnen gaan. Download de 2.0 versie. Herbekijk hier ook de meeste recente info aangereikt door de Vlaamse overheid rond energiezuinige scholen, alsook de webinar waarin studiebureau Efika de resultaten van Leuvense pilootprojecten toelicht.

Sinds september 2022 werd Energieke Scholen, na het aflopen van de financiering vanuit de provincie, volledig ingebed in het bredere verhaal van School 2030.

Bekijk hier een PowerPoint over welke ondersteuning we te bieden hebben. Maar contacteer ons vooral!