HERBEKIJK HET INFOMOMENT VAN 8 JUNI OVER HET TRAJECT VAN DE KLIMAATBENDE - voor alle Leuvense lagere scholen - starring: Ann Thienpont van MOS >>>

Edu-actie

Waarover gaat het?

Dat sensibiliseren rond de klimaatcrisis niet voldoende is en vaak ook leidt tot cognitieve dissonantie is ondertussen wel bekend. Hoe kunnen we leerlingen wél meenemen in een activerend en hoopvol verhaal? Wij geloven in een combinatie van het gehele School 2030-aanbod, maar bovenal in het binnenbrengen van de wereld en de stad in de klas en het neerhalen van de schoolmuren. We willen stages, vrijwilligerswerk, burgerschap en zinvol engagement promoten en linken maken met wat Leuven nu al te bieden heeft.

Via dit langetermijnproject School 2030 bundelden Stad Leuven (dienst onderwijs, duurzaamheid en jeugd), SOM (Leuvens netwerk Samen Onderwijs Maken), Leuven 2030, Provincie Vlaams-Brabant (MOS en Energieke Scholen) de krachten om, samen met een aantal inhoudelijke themapartners, via een structureel samenwerkingsverband de klimaatuitdaging aan te gaan.

Een geïntegreerde klimaataanpak wil zoveel mogelijk Leuvense scholen de omslag laten realiseren naar een duurzaam schoolbeleid en een (bijna-) klimaatneutrale werking, met specifieke aandacht voor sociale rechtvaardigheid. Via scholen en onderwijs wil School 2030 een reële impact hebben op jongeren; zij vormen een cruciale scharniergeneratie en kunnen mee de motor zijn van de klimaattransitie.

De ‘wholeschool-approach' die als inhoudelijk model naar voren wordt geschoven is opgebouwd rond vier domeinen en bestaat uit uiteenlopende en elkaar onderling versterkende acties die ingrijpen op alle aspecten van de schoolorganisatie:

Logistiek & infrastructuur

>>> Scholen monitoren en verminderen hun energieverbruik ; bouwen BEN

>>> Scholen en jongeren sluiten aan bij acties uit de Roadmap, SECAP en andere CO2-reducerende initiatieven van partners uit het samenwerkingsverband ;

>>> Scholen en jongeren nemen deel aan smart-city-projecten & citizen-scienceprojecten.

Aankoopbeleid & interne beleidsvoering

>>> Scholen hanteren systematisch een duurzaamheidstoets in hun (interne) beleidsvoering, aankoopbeleid en besluitvormingsproces.

Financiering

>>> Scholen kunnen beroep doen op een flexibel subsidiereglement;

>>> Al doende verkennen we met scholen nieuwe (terug)verdienmodellen.

Edu-actie

>>> Scholen kunnen beroep doen op een kwaliteitsvol educatief aanbod rond het thema milieu en klimaat, ondersteund door een hapklare menukaart en een flexibel subsidiereglement;

>>> Scholen nemen klimaatthema’s structureel op in de schoolwerking & het curriculum ;

>>> Jongeren en leerkrachten zetten CO2-reducerende acties op binnen en buiten de school(m)uren.

Lees hier meer over de "whole school approach" en vind inspiratie in de actiefiches.