SAVE THE DATE! Kick-off School 2030/Klimaatbende > woensdag 6 oktober > maakleerplek - met leraar Koen Meirlaen van So Get Informed!