Wil jouw school investeren in zonnepanelen? Volg dan het webinar met ECoOB op 18 januari om 20u!

Ontsnap jij aan de klimaatopwarming? Boek een escape room!

Waarom?

Het doel van de escape box is om de kinderen te sensibiliseren omtrent de klimaatopwarming. Het is belangrijk dat de kinderen op een jonge leeftijd bewust gemaakt worden van het huidige klimaatprobleem en daarbovenop onderwezen worden met de juiste informatie over de oorzaken, gevolgen en oplossingen. Op het einde van de sessie zouden de kinderen een beter beeld moeten hebben van eerder genoemde zaken, hetgeen hen tot denken, conversatie en actie op lange termijn zou moeten aanzetten.

Hoe?

De escape room is opgebouwd aan de hand van een rode draad, namelijk problemen, gevolgen en oplossingen van de klimaatproblematiek. Doorheen de escape room moeten de kinderen informatiefiches lezen en vragen beantwoorden om aan de oplossingen te geraken. Dit zorgt ervoor dat ze nadenken en reflecteren over de informatie waarmee ze in contact zijn gekomen doorheen de sessie.

Introfilmpje

Een introductiefilmpje gemaakt op kindermaat zodat ze zich kunnen inleven in de situatie. Hierbij is sterk gefocust op de problematiek die er heerst omtrent het klimaat over te brengen naar kinderen. Het introfilmpje gaat over de ernst van de problematiek. Zowel oorzaken en gevolgen worden kort aangehaald. Op het einde van het filmpje zit een call to action naar de kinderen toe verwerkt. Door het oplossen van de escaperoom en het openen van de kluis vinden ze een mogelijke oplossing om de klimaatveranderingen tegen te gaan.

Rode Draad

De opwarming van de aarde is de rode draad doorheen de escape room. Oorzaken en gevolgen worden op een speelse manier aangebracht doorheen het spel. Ook worden oplossingen en tips & tricks aangehaald die de klimaatveranderingen kunnen tegengaan.

Box 1

De eerste box draait rond de oorzaken. Aan de hand van drie proefjes komen de kinderen te weten dat klimaatveranderingen onder andere veroorzaakt worden door de uitstoot van CO2. Ook worden de kinderen vertrouwd gemaakt met termen die betrekking hebben tot het klimaat door middel van een kruiswoordraadsel en woordenslang.

Box 2

De tweede box gaat over de gevolgen. In deze box leren de kinderen werken met pH-strips om zo de zuurste oplossing te vinden. Deze proef toont aan dat zure regen een gevolg is van de vervuilende gassen. Het vervolg van deze proef maakt de kinderen bewust welke gevolgen zure regen heeft met behulp van een bodemverontreinigingsproef. Een tweede opdracht binnen deze box is een kruiswoordraadsel, gekoppeld aan educatieve vragen in boeken. Aan de hand van dit kruiswoordraadsel komen de kinderen verschillende gevolgen te weten.

Box 3

De derde box bevat mogelijke oplossingen om de klimaatopwarming tegen te gaan. Een elektrisch circuit moet verbonden worden zodanig dat een zonnepaneel gebruikt kan worden om een geheime boodschap te onthullen. Een opdracht met een kaart, gekoppeld aan een kleine berekening maakt hun duidelijk dat het overschakelen op elektrische wagens nodig is om de CO2-uitstoot te reduceren. Een proef waarbij ze een batterij uit een ajuin maken, toont de kinderen dat ze energie uit verschillende bronnen kunnen halen. De laatste proef in deze box is een tandwieldoos. Bij deze proef worden de kinderen gesensibiliseerd over het vervoersmiddel dat ze best nemen om het klimaat zo weinig mogelijk schade aan te richten.

Gadget

Op het einde van het spel kunnen ze uiteindelijk een kluis openen waarin ze papieren armbandjes met wilde bloemzaden kunnen vinden. De kinderen komen te weten dat vergroening een mogelijke oplossing is. Ze worden bewust gemaakt dat ze zelf een steentje kunnen bijdragen om de vervuilende gassen te verminderen door zaadjes te planten.

Wanneer?

1 à 1u20 uur per speelbeurt

Kan ieder moment gehuurd worden

Voor wie?

Kinderen 10-13 jaar

4 tot 24 leerlingen

Kostprijs

€125 (excl. BTW)

Financiële ondersteuning

4 gratis proefsessies voor deelnemers aan de Klimaatbende.

Te boeken in overleg.

Wees er snel bij en contacteer educatie@thinkcore.be.