Deadline aanvraag subsidie School 2030 met één week verlengd! Ultieme datum: 8 mei!

Werk aan verkeersveiligheid

Waarom?

Nog steeds gebeuren 1/3 van de verplaatsingen naar school met de auto. Als je weet dat de gemiddelde afstand naar school voor een scholier/student 9 kilometer bedraagt, dan kunnen er nog meer kinderen en jongeren in beweging worden gezet. Schoolomgevingen en -routes op maat van actieve vervoersmiddelen inrichten, is het doel. De ideeën van de belangrijkste eindgebruikers, jullie dus, koppelen aan de nodige expertise is ongetwijfeld een succesformule.

Hoe?

1. Schoolvervoerplan

Breng de gevaarlijke punten in kaart, verzamel inzichten van belangrijke stakeholders zoals de gemeente, de  directie, leerkrachten en leerlingen, en kom tot een gedragen actieplan voor veiliger en milieuvriendelijker woon-schoolverkeer. Een online vragenlijst in combinatie met een digitale kaart zorgt ervoor dat iedereen zijn route naar school kan uittekenen. Hoe meer mensen deelnemen, hoe veiliger het uiteindelijke beeld van de routes naar school.

Hoe begin je daar aan? Schakel de hulp in van Mobiel 21 of de dienst mobiliteit en we begeleiden het proces van start tot finish:

  • de organisatie van de startvergadering
  • een overzichtelijke online vragenlijst en een kaart om routes te tekenen en gevaarlijke punten op aan te duiden.
  • De presentatie van de resultaten
  • Een handig sjabloon om het schoolvervoerplan in op te maken, op te volgen en te evalueren
  • Hulp om de acties voor duurzamer verkeer en veilige schoolomgevingen vorm te geven

TIP: Check zeker bij je gemeente of provincie of je subsidie kan ontvangen voor een schoolvervoerplan.

Gebruik de resultaten van dit participatietraject rond schoolroutes en – omgevingen zeker om verkeersproblemen bij de lokale overheid en/of bedrijven aan te kaarten. Voor gemeenten is het extra interessant, omdat de verzamelde gegevens ingeladen kunnen worden op hun GIS-systeem.

2. Schoolroutekaarten

Een (digitale) plattegrond met de veilige routes naar school, dat is een schoolroutekaart. Mobiel 21 helpt je om knelpunten veilig te passeren of te omzeilen. De veiligste fiets- en wandelroutes worden aangeduid met duidelijke tips en foto’s. Zowel scholieren als begeleiders komen te weten hoe ze op gevaarlijke plaatsen toch veilig kunnen stappen of fietsen.

Het is bovendien een handig instrument om leerlingen en ouders te informeren over hoe veilige verplaatsingen op een milieuvriendelijke manier naar school kunnen plaatsvinden.

3. Poolen

Wat is er fijner dan samen naar school te stappen of te fietsen? Een fiets- of wandelpool starten met andere ouders (of leerlingen) hoeft helemaal niet moeilijk te zijn. Mobiel 21 wijst je de weg met goede voorbeelden en tips!

Poolen is een kleine, duidelijk herkenbare groep kinderen onder begeleiding van een volwassene naar school of hobby’s te laten fietsen of wandelen. Voor ouders met weinig tijd of twijfels is poolen het ideale alternatief voor de auto. Kinderen fietsen en wandelen graag, en al zeker in het gezelschap van hun vriendjes.

Kinderen die met de auto gebracht worden, doen minder ervaring op in het verkeer, doen minder zelfstandigheid op en bewegen minder. Vaak kunnen ze gevaarlijke situaties ook moeilijker inschatten. Nochtans wonen kinderen vaak in de buurt van hun school. Naast de parkeerchaos en gevaarlijke situaties kan dat al tellen om kinderen zoveel mogelijk al fietsend en wandelend naar school te laten gaan.

Wanneer?

duurtijd: 1 tot 4 maanden

Meer info

Veel gestelde vragen over mobiliteit, o.a. wat is het STOP-principe?

In de brochure “Poolen” vind je alle informatie over hoe je een pool kan opstarten. Vragen over verzekering, routeadvies, aantal deelnemers per pool, enzovoort worden beantwoord. Mobiel 21 begeleidt al jaren gemeenten en scholen, dus contacteer ons zeker bij onbeantwoorde vragen.

Financiële ondersteuning