Wil jouw school investeren in zonnepanelen? Volg dan het webinar met ECoOB op 18 januari om 20u!

Citizen Science: doe mee aan telraam!

Waarom?

Dankzij eenvoudige, innovatieve en betaalbare technologie krijgen burgers de kans om zelf verkeersmetingen te doen. Koppel dit aan de nodige verkeerskundige expertise en je krijgt een mobiliteitsbeleid dat afgestemd is op de mens in plaats van vervoersmiddelen.

Hoe?

Telraam is een totaalpakket: Transport & Mobility Leuven zorgt voor de technologie en verkeerskundige analyses, Waanz.in zorgt voor de visualisatie van data en Mobiel 21 staat in voor het luik burgerbetrokkenheid en participatie.

Aanbieder

Meer info over het traject en hoe lokale overheden, scholen of burgers zich kunnen aansluiten vind je op de website van Mobiel 21 of via https://www.telraam.net/.