Wil jouw school investeren in zonnepanelen? Volg dan het webinar met ECoOB op 18 januari om 20u!

Stap mee in het traject van de Klimaatbende

Waarom?

De klimaatbende is een bonte bende van directies, leerkrachten, medewerkers van de gemeente en natuurlijk ook de leerlingen zelf, Ze gaan aan de slag in hun eigen school, dagen andere scholen uit en leren met de nodige ondersteuning en informatie van MOS en Schol 2030 hoe ze echt kunnen helpen om de klimaatopwarming zo beperkt mogelijk te houden.

Een klimaattraject van een bende loopt over 2 jaar:

Eerste jaar: focus op de professionalisering van leerkrachten via lezingen, workshops en studiedagen.

Tweede jaar: aan de slag met de leerlingen via het verhalend ontwerp ‘De klimaatbende’ met een trekkersrol voor het 5de leerjaar.

Doelstellingen van het klimaattraject:

* Duurzame keuzes leren maken voor de planeet, samen met de leerlingen, het schoolteam en de schoolomgeving.

* Scholen samenbrengen tijdens netwerkmomenten om van elkaar te leren, elkaar aan te moedigen en te inspireren.

* De CO2-uitstoot verminderen om de klimaatopwarming onder 1,5°C te houden.

* Educatieve, milieu- en financiële winst.

Wanneer?

Start: oktober 2021 - einde: juni 2023

Voorlopige afspraken tussen de 7 deelnemende scholen, na het online startoverleg van donderdagmiddag 28 oktober

Aansluiten kan nog steeds. Neem contact op met Ellen of Ann.

1) MOS-energiekoffer en CO2-calculator: woe 1 dec - om 13u in Sancta Maria voor leerkrachten van het 5de en het 6de

2) Techniek duurzame energie: april

3) Klimaatlezing: idealiter op gemeenschappelijke PV, kan op de eigen school of voor meerdere scholen tegelijk georganiseerd worden

4) Eerste live overleg trekkersleerkrachten: do 9 juni - om 16u30 op het stadskantoor

Vastleggen data, verloop startmoment bespreken, timing mysterieuze brief, hoe werkt decoderen, uitwisselen interessant materiaal ...

Voor wie?

lagere scholen - aangepast programma voor BuBaO/BUSO mogelijk

Aanbieder

MOS / School 2030

Meer info

Herbekijk de infosessie hier.

Meld je aan bij Ellen Vandenbroucke.