Schrijf je in voor de onderwijsliving! Escape room, stadssafari & lekkere lunch.

School Food Council

Waarom?

Samen met GoodPlanet en Fairtrade Belgium startte Rikolto het ambitieuze programma GoodFood@School, waarbij we vanuit 5 stedelijke werkgroepen (School Food Councils), eentje in elke provincie, lokale strategieën uitwerken en ondersteuning bieden bij de implementatie van een duurzaam voedingsbeleid op school. In Antwerpen, Brugge, Gent en Leuven werd inmiddels een School Food Council opgestart, zeer divers samengesteld met lokale actoren die een link hebben met onderwijs en/of voeding. In Brugge breiden we zelf uit en vormen we de SFC op provinciaal niveau, we noemen deze vanaf nu School Food Council West-Vlaanderen.

Het is de bedoeling dat elke stad haar eigen dynamiek ontwikkelt, op maat van haar scholen en inwoners en dat we samen zoeken naar de beste manieren om onze kinderen te laten proeven van een meer duurzame, gezonde voeding. Het ambitieuze plan bestaat erin om ertoe bij te dragen dat tegen einde 2021 alle Vlaamse scholen een duurzaam voedingsbeleid voeren. Via klastrajecten in 60 scholen, verspreid over Vlaanderen, worden ook buiten de 5 centrumsteden klassen uitgedaagd en gecoacht om duurzame voeding een vaste plek op school te geven.

En ook aan de jong-professionals werd gedacht: in verschillende scholen van het BSO/TSO met opleidingen rond voeding (land- en tuinbouw, voeding, personenzorg) gaan 3 groepen klassen aan de slag om samen te werken aan een eindproject rond duurzame voeding. Alle ervaringen en goede praktijken worden zoveel mogelijk gedeeld, ook met de andere steden en met de Vlaamse Overheid.

In deze stedelijke werkgroep hebben we relevante actoren verzameld om samen te werken rond het thema gezonde en duurzame voeding op school. De ambitie is dat alle scholen van de Stad Leuven werk maken van een gezond en duurzaam voedingsbeleid. Vanuit de krachten en de expertise van de verschillende spelers trachten we een aanpak te bepalen om dit voor de scholen zo makkelijk en helder mogelijk te maken.

Bovendien willen we de begeleidingen, trajecten, workshops en activiteiten die de leden van de School Food Council aanbieden, op een gebruiksvriendelijke manier samenbrengen.

Voor wie?

Voor alle Leuvense scholen

Aanbieder

Rikolto - check onderstaande link voor het aanbod van de partners