16 mei: online infosessie Klimaatbende / 24 mei: onderwijsliving over afvalbeleid

Registreer je als slimme mobiele school

Waarom?

Veilig deelnemen aan het verkeer leer je door praktijkervaring.
Om scholen te helpen bij verkeerseducatie heeft de VSV een leerlijn verkeer ontwikkeld, met een mix van theoretische kennis en praktijkervaring.

Projecten en verkeerslessen geven deze leerlijn concreet vorm. Onze aanpak: praktijkgericht, stapsgewijs en aangepast aan de doelgroep.

Hoe?

  • Een duidelijk overzicht van alles wat er op de markt is op vlak van verkeers- en mobiliteitseducatie voor het secundair onderwijs. In onze webshop vind je alle producten en initiatieven die je kunt aankopen met SMS-budget. 
  • Gratis begeleiding door een professionele SMS-begeleider, het hele schooljaar lang. 
  • Een startsubsidie van maximaal 700 euro voor de aankoop van educatief materiaal en de organisatie van verkeers- en mobiliteitsinitiatieven op school, zoals theatervoorstellingen, vormingen of begeleidingen. 

Voor wie?

Alle Nederlandstalige secundaire scholen uit Vlaanderen en Brussel kunnen deelnemen aan SMS.

Aanbieder

Meer info

Aan alle mooie liedjes komt een eind: dit schooljaar zal je voor het laatst een subsidieaanvraag kunnen doen via Slimme Mobiele Scholen. Maar geen nood, er is een opvolger in de maak. Later dit schooljaar meer daarover.

VSV (Vlaamse Stichting Verkeerskunde)  
Slimme Mobiele Scholen 
Stationsstraat 110 
2800 Mechelen 

015 63 14 03 
slimmemobielescholen@vsv.be