Schrijf je in op de nieuwsbrief van Leuven voor Scholen! Klik op het pijltje rechts.

Oog voor lekkers?

Waarom?

Met dit initiatief willen de Vlaamse overheid en de Europese Unie gezonde voedingsgewoonten promoten bij kleuters, leerlingen van het lager onderwijs en leerlingen van het buitengewoon lager en secundair onderwijs, zowel op school als thuis. Check hier de aftrap in Oostkamp.

Hoe?

De Vlaamse overheid voorziet voor alle Vlaamse basisscholen (kleuter, lager en buitengewoon) én buitengewoon secundaire scholen een Vlaams-Europese subsidie; gedurende 10 of 20 weken om fruit, groenten en/of melk aan te bieden. Want gezonde keuzes maken zou de normaalste zaak van de wereld moeten zijn! Secundair onderwijs kan vanaf 2019-2020 instappen in Snack & Chill.

Wanneer?

Dien je erkenningsaanvraag in voor 31 oktober. Check hier de deadlines.

Aanbieder

Vlaamse Overheid

Opgelet! Europa vraagt wel de nodige bewijzen die aantonen dat je de wet op de overheidsopdrachten respecteert. Zo voorkom je terugvorderingen.