Deadline aanvraag subsidie School 2030 met één week verlengd! Ultieme datum: 8 mei!

Nudging? Check hier het Europees project van Spring-Stof en partners!

Waarom?

‘Nudging’ (Eng.: to nudge) is een zacht duwtje in de goede richting dat ervoor zorgt dat mensen ageren of reageren – en minder energie verbruiken. Nudges kunnen in 6 categorieën opgedeeld worden.

  • Nudges die gewenste gedragingen faciliteren door fysieke of mentale drempels te verlagen (facilitating nudges);
  • Nudges die ongewenst gedrag voorkomen door hierover twijfel te zaaien (confront nudges);
  • Nudges die inspelen op de drang van mensen om te voldoen aan de verwachtingen van anderen (social influence nudges);
  • Nudges die angst en onzekerheid proberen te creëren (fear nudges);
  • Nudges die gewenste gedragingen onderstrepen (reinforcement nudges);
  • Misleidende nudges (of deceive nudges) die gewenste gedragingen bevorderen door de perceptie van gebruikers te misleiden over de alternatieven.

Hoe?

NUDGE is gebaseerd op gedragswetenschappelijk onderzoek en hanteert een veelzijdige aanpak

  • Voor het bepalen van consumentenprofielen,
  • Voor de vormgeving van energie-efficiënte interventies aan de hand van psychologische en contextuele variabelen,
  • Door gebruik te maken van digitale platformen en data-analyse, en
  • Om potentiële gedragsverandering te evalueren.

Eenmaal het raamwerk dat geïnspireerd is door de gedragswetenschappen op punt staat, starten de proefprojecten die de interventies testen en evalueren bij de eindgebruiker over verschillende energiescenario’s heen in hun dagdagelijkse realiteit.

Er wordt geopteerd voor een digitale benadering om gedragsverandering te stimuleren die huishoudens in staat stellen om actief en efficiënt hun energieconsumptie te monitoren en te beheren. Daarnaast wordt ook ingezet op onderwijs om de best mogelijke toepassing en adoptie van nieuwe gewoontes te faciliteren.

Ten slotte zal NUDGE alle input van de proefprojecten consolideren en vertalen naar aanbevelingen voor verschillende stakeholders, zoals beleids- en besluitvormers, energie- en technologieleveranciers (vb. Ontwikkelaars, thermostaat, mobiele applicaties), energiegemeenschappen en consumentenorganisaties. Aanbevelingen richting design en impact van de gedragsinterventies zullen energie-efficiëntie stimuleren.

Aanbieder

Spring-Stof

SPRING-STOF vzw geeft (deeltijds) onderwijs op maat aan cognitief getalenteerde leerlingen. In 2022 organiseren ze een gratis lessenreeks over energie en nudging in het kader van het Europees project NUDGE. In dit project wordt onderzocht hoe gedragsinterventies ingezet kunnen worden om energie-efficiënt gedrag te stimuleren.

In een reeks van 5 lessen van 2 uur rond energie-efficiënt gedrag (water, elektriciteit, gas) gaan ze aan de slag met metingen van het eigen energieverbruik thuis en bespreken ze ook het breder kader van energieverbruik en nudging.

Voor dit project zijn ze nog op zoek naar scholen en leerlingen! 

Heb je een groepje van een 6-tal leerlingen van het 5de/6de leerjaar of 1ste/2de middelbaar die op zoek zijn naar cognitieve uitdaging én thuis een digitale elektriciteits- en gasmeter hebben? Dan kan de lessenreeks bij jou op school gepland worden. 

Ook individuele leerlingen kunnen de lessenreeks bij SPRING-STOF (Rerum Novarumlaan 1, Kessel-Lo) volgen.

Meld je school of leerlingen zo snel mogelijk aan via mail naar ellen@spring-stof.be