Schrijf je in op de nieuwsbrief van Leuven voor Scholen! Klik op het pijltje rechts.

Met je klas de natuur in

Waarom?

Leren in en beleven van de natuur draagt bij tot een positieve attitude tegenover natuur en milieu en kan het klimaatbewustzijn verhogen. Het draagt ook bij tot het mentaal welzijn.

Hoe?

Inzicht in de natuur richt zich op 4 basisthema's: 

  • Energiestromen: zonne-energie komt via planten ter beschikking aan dieren.
  • Kringlopen: lucht, mineralen (bodemdeeltjes) en water worden voortdurend uitgewisseld binnen de levende natuur en tussen levende en niet-levende natuur. Vuur (versnelde oxidatie) en (het tragere) vergaan zorgt voor het sluiten van de mineralenkringloop. In de composthoop bootsen we na wat er in de strooisellaag van het bos gebeurt.
  • Samenhang: uit de twee bovenstaande inzichten kunnen we afleiden dat alles in de levende en niet-levende natuur samenhangt en deel uitmaakt van een dynamisch proces.
  • Aanpassing: een dynamisch systeem vereist van levende organismen een voortdurende aanpassing aan hun omgeving. Dankzij de evolutieleer kunnen we dit begrijpen.

Al deze thema's kan je buiten levensecht onderzoeken. Wanneer de leerlingen natuur leuk vinden en verstaan hoe straf die in elkaar zit, verhoogt de kans dat ze op een respectvolle manier in relatie blijven met die natuur.

Meer info

 Basisonderwijs

Secundair onderwijs