Wil jouw school investeren in zonnepanelen? Volg dan het webinar met ECoOB op 18 januari om 20u!

Afvalarme evenementen organiseren

Waarom?

Om het resterende afval zo goed mogelijk aan te bieden voor recyclage moet je goed sorteren op het evenement. Scholen die tijdens het evenement hun afval beheren, komen alvast in aanmerking voor deze subsidie.

Bijvoorbeeld:

  • Afvaleilanden
  • Mobiele opruimteams

Hoe?

De organisator van het evenement kan afvalbakken aanvragen met het aanvraagformulier:

Downloads

Aanvraagformulier logistieke ondersteuning - Word (docx, 413.84 kB)

Aanvraagformulier logistieke ondersteuning - pdf (pdf, 81.4 kB)

  1. Mail je aanvraag ten laatste 1 maand voor het evenement naar de dienst duurzaam beleid.
  2. Voor de uitbetaling van de subsidie mail je ten laatste 3 maanden na het evenement de volgende documenten naar de dienst duurzaam beleid
    - aanvraagformulier
    - deelnemerslijst waarop is aangegeven welke personen het afvalbeheer hebben uitgevoerd (afvaleilanden bemannen, mobiel opruimteam …) en voor welke tijdsduur. 

Downloads

Aanvraagformulier opruimacties en afvalarme evenementen - scholen (doc, 87.5 kB)

Aanvraagformulier opruimacties en afvalarme evenementen - scholen (pdf, 87.42 kB)

Deelnemerslijst opruimacties en afvalarme evenementen (doc, 95.5 kB)

Deelnemerslijst opruimacties en afvalarme evenementen (pdf, 93.98 kB)

Voor wie?

Leuvense kleuter-, basis- of secundaire scholen:

Elke school kan maximaal 5 keer per jaar een toelage krijgen voor de bemanning van een afvaleiland of door op afvalarme evenementen te werken. 

Aanbieder

Stad Leuven - dienst duurzaamheid

Financiële ondersteuning

Binnen de gereserveerde budgetten krijgt een school:

  • € 100 per evenement als er minstens 25 uren gepresteerd werden.
  • € 250 per evenement als er minstens 50 uren gepresteerd werden.

We betalen de toelage enkel uit als de soorten afval correct zijn gescheiden en de reinigingsdienst het afval selectief kan inzamelen.