Schrijf je in op de nieuwsbrief van Leuven voor Scholen! Klik op het pijltje rechts.

Verwelkom vogels en insecten

Waarom?

Klimaatadaptatie: insecten hebben het vaak moeilijk met de opwarming.  Ze zijn voedsel voor andere dieren die het dus ook moeilijk krijgen. Een insectenvriendelijk buitenruimte draagt bij tot een betere biodiversiteit. Meer inheems groen op je terrein is goed voor insecten.

Hoe?

Meer specifieke ingrepen voor insecten:

- Schuilplaatsen voorzien: vb. een zuidgeoriënteerd insectenmuurtje met holtes en muurbegroeiing , een hoopje bladeren of takken, een takkenril, een muur met klimplanten. Laat in de winter de afgestorven delen van de kruidachtigen staan, snoei ze pas weg in het voorjaar.

- Waterbiotoop voorzien:

Met een kleine veilige waterpartij maak je al een verschil: voorzie enkele ondergedoken waterplanten en wat randbeplanting (dit kan ook in een grote kuip)

- Nectar en stuifmeel voorzien: vooral in het voorjaar en najaar is er extra aandacht nodig. Voorjaar: hazelaar, wilg, paardenbloem, fluitekruid en voorjaarsbloeiers. Najaar: klimop, ruigteplanten (leverkruid, heelblaadje,…) Vermijd vlinderstruiken: dit zijn invasieve planten.

- Insectenhotel: enkel zinvol als er ook nectar en stuifmeelaanbod is in de buurt. Plaats het in volle zon. Als je hotblokken gebuikt, voorzie hard kout zonder splintervorming aan de ingangen van de gaatjes.

Meer specifieke ingrepen voor vogels:

- Zonnebloemveldje elk jaar vanaf half mei zaaien ter plaatse. De bloemen verwelkomen je dan in september. Er zijn vele variëteiten van mini tot reuzegroot. Knip de bloemen af voor het weer vochtig wordt. Hang ze te drogen onder een afdak en biedt de olierijke zaden aan.

- Struiken met bessen en noten / fruit.

- Nestgelegenheid: zorg voor klimplanten, een minivogelbos met meidoorn en sleedoorn, takkenwallen en takkenrullen . Nestkastjes bestaan in verschillende maten en soorten. Verspreid ze op rustige hoekjes. Hang er eventueel een webcam in. Je kan ook een oude koffiepot (met tuit naar beneden en zonder deksel in een haag hangen. Mogelijk komt er een winterkoninkje in wonen.

- Voederplek: Er bestaan heel wat hulpmiddelen naast het klassieke voederhuisje. Je kan ze ook zelf maken. Met een fles ondersteboven boven een plankje (klein latje tussen fles en  plank) maak je een zelfrijzende voederplek met voor zaden. Plaats er een dakje over of hang onder en afdak. Maak zelf vetbollen met kinderen of vul oude tassen of bokaaltjes met vet en zaden.
Let erop dat je geregeld bijvoedert en vermijd zoute dingen zoals brood en kaasrestjes.

- Waterbad: om te drinken en te wassen, ook in de winter!

Meer info

Tip: doe mee aan de vogeltelweek voor scholen van Natuurpunt (eind januari). Maak een observatiepost met zoekkaart van tuinvogels en verrekijkertjes.