Deadline aanvraag subsidie School 2030 met één week verlengd! Ultieme datum: 8 mei!

Huur energiemeters

Waarom?

Meten is weten en de data laat toe om ermee aan de slag te gaan in de lessen, of een publiek dashboard te installeren voor leerlingen (zie andere actie).

Hoe?

Een installateur komt de energiemeters in je school plaatsen. Enige vereiste is een netwerkaansluiting of wifi in de buurt van de meetplaats.

Wanneer?

Je kan de meetperiode zelf kiezen, telkens in veelvouden van 3 maanden. Kies voor een korte meetcampagne, huur enkele meettoestellen, om zo snel met een basis aan meetgegevens aan de slag te gaan. Wil je het verbruik realtime blijven opvolgen en effecten op langere termijn gaan monitoren, kies dan voor een langere of permanente meting.

Voor wie?

Voor alle scholen die het energieverbruik nog niet meten.

Aanbieder

Wattness, een project van het Leuvense Statik, een bedrijf dat digitale platformen bouwt en vorig jaar tot klimaatambassadeur verkozen werd.

Kostprijs

De kostprijs is afhankelijk van het aantal meters (hoe meer kringen worden gemeten, hoe gedetailleerder de inzichten), het type meters, en de aanwezige netwerkverbinding. Contacteer ons op info@wattness.com voor een snelle inschatting.