Deadline aanvraag subsidie School 2030 met één week verlengd! Ultieme datum: 8 mei!

Meten in de klas

Waarom?

Ga samen met leerlingen op zoek naar wat er gemeten wordt, wat er nog niet gemeten wordt en breng dit in beeld. Ga aan de slag met de meetgegevens en maak leerlingen bewust van het verbruik. Wattness maakt de gegevens eenvoudig beschikbaar, zodat ze als basis kunnen dienen voor vakken in verschillende richtingen (wiskunde, statistiek, fysica, economie, PAV ...). Ga op zoek naar de verbruikers waar je leerlingen een effect op kunnen hebben en verlaag met hen het verbruik. Onderzoek de impact van het weer, vakanties, weekdagen enz. op energieverbruik.

Hoe?

Wattness centraliseert en visualiseert alle gemeten data en maakt ze beschikbaar, bv. via een eenvoudige exportfunctie. Met een koppeling met bv. Energie-ID of Flukso-meters kunnen meetgegevens van aanwezige meters beschikbaar worden gemaakt. Zijn er nog geen (of onvoldoende) meters, dan kunnen we met Wattness zelf (extra) meters installeren (bv. per verdieping, per klas ...). De data kunnen via eenvoudige tools worden uitgelezen (Excel, Google Sheets). Wij zorgen voor tips om er gericht in te gaan graven.

Wanneer?

Kies voor een korte meetcampagne of ga voor langere tijd aan de slag.

Voor wie?

Voor zowel basisonderwijs als secundair onderwijs. De data zijn bruikbaar in verschillende lesvormen en vakken, aangepast aan de leeftijd van de leerlingen

Aanbieder

Wattness, een project van het Leuvense Statik, een bedrijf dat digitale platformen bouwt en vorig jaar tot klimaatambassadeur verkozen werd.

Kostprijs

Werkt de school al met Energie-ID? Dan kunnen we inhaken op de bestaande meetgegevens. In dat geval geldt een opstartkost van 350 euro + 120 euro per maand in gebruik (excl. btw). Heeft de school nog geen (of te weinig gedetailleerde) metingen? Dan kan Wattness de nodige meetapparatuur voorzien (zie andere actie).