Ga aan de slag met design thinking

Waarom?

De leerlingen verwerven kennis en vaardigheden van, en houdingen ten opzichte tot maatschappelijke vraagstukken. We dagen ze uit om zelf acties op te zetten rond levensechte problemen en maatschappelijke uitdagingen in het kader van de Duurzame Ontwikkelingsdoelstellingen (SDGs). Ze nemen projecten in handen die het conceptuele overstijgen en hen de verantwoordelijkheid geven over het proces van concept tot uitvoering. Groepsgewijs nemen ze beslissingen en gaan te rade bij experten en lokale organisaties. We stimuleren hen om in een complexe en onzekere wereld creatief, bedachtzaam en innovatief te zijn, zodat ze problemen willen en kunnen aanpakken en durven te komen tot radicaal nieuwe oplossingen.

Als leerkracht of schoolteam word je vooruitgedaagd en maak jij dit voor hen mogelijk!

Hoe?

Ga naar www.devooruitdaging.be en download de didactische gids voor scholen.

Wanneer?

Als school kan je variëren in de intensiteit waarmee je dit project vormgeeft en de complexiteit van het vraagstuk. Om vorm te geven aan het lesontwerp of het leerproces zijn er drie didactische modules. De eerste module is een ‘kennismaking met de SDG's (de duurzame ontwikkelingsdoelstellingen)’, de tweede module is ‘van maatschappelijke uitdaging tot idee’ en de derde module ‘van idee tot actie’.

Voor wie?

SO

Aanbieder

Nik@giveaday.be

0478/51.33.03

Kostprijs

Gratis materiaal, didactische tools en online platformen.

 Professionaliseringsmogelijkheden op aanvraag.