Deadline aanvraag subsidie School 2030 met één week verlengd! Ultieme datum: 8 mei!

Ga aan de slag met design thinking

Waarom?

De huidige maatschappij bevat zogenoemde complexe maatschappelijke vraagstukken (wicked problems). Deze vraagstukken betreffen problemen als klimaatverandering, armoede, inclusie, fake news,... Voor deze vraagstukken zijn er geen eenduidige oplossingen voorhanden. Bovendien zijn ze ook moeilijk om alleen uit te voeren. 

Om tot oplossingen te kunnen komen zijn verschillende competenties nodig, zoals kennis kunnen verwerven, inleven, zelfvertrouwen, kritisch denken, creatief denken, moreel afwegen, oordelen, inzichten kunnen delen, coöperatief beslissingen kunnen nemen, samen met anderen kunnen werken aan oplossingen, …  Het verwerven van deze competenties is een hele uitdaging, want hoe breng je deze vaardigheden het best aan bij de leerlingen?  

Hoe?

Durf je?!

Daag jezelf en jouw leerlingen uit om via onderzoekend en ontwerpend leren (Design thinking) oplossingen te bedenken voor maatschappelijke uitdagingen. 

We gaan samen met schoolteams de uitdaging aan! Met de nodige tools en ondersteuning ontwikkelen schoolteams leeractiviteiten en een leerproces om te komen tot een onderwijsontwerp dat de leerlingen stimuleert in het ontwikkelen van deze competenties. De leerlingen verwerven kennis en vaardigheden van, en houdingen ten opzichte tot maatschappelijke vraagstukken. We dagen ze uit om zelf acties op te zetten rond levensechte problemen en maatschappelijke uitdagingen in het kader van de Duurzame Ontwikkelingsdoelstellingen (SDG's). Ze nemen projecten in handen die het conceptuele overstijgen en hen de verantwoordelijkheid geven over het proces van concept tot uitvoering. Groepsgewijs nemen ze beslissingen en gaan te rade bij experten en lokale organisaties. We stimuleren hen om in een complexe en onzekere wereld creatief, bedachtzaam en innovatief te zijn, zodat ze problemen willen en kunnen aanpakken en durven te komen tot radicaal nieuwe oplossingen.

Als leerkracht of schoolteam word je vooruitgedaagd en maak jij dit voor hen mogelijk!

Als school kan je variëren in de intensiteit waarmee je dit project vormgeeft en de complexiteit van het vraagstuk. Om vorm te geven aan het lesontwerp of het leerproces zijn er drie didactische modules. De eerste module is een ‘kennismaking met de SDG's (de duurzame ontwikkelingsdoelstellingen)’, de tweede module is ‘van maatschappelijke uitdaging tot idee’ en de derde module ‘van idee tot actie’.

Voor wie?

SO

Aanbieder

Nik Lippens heeft een passie voor leren en innoveren. Hij is docent tweedekansonderwijs, onderzoeker bij de lerarenopleiding secundair onderwijs van Howest en mede-oprichter van Give a Day. Hij is actief rond onderwijsvernieuwing, motivatieprocessen en docentprofessionalisering en vertrekt daarbij telkens vanuit verbinding en betrokkenheid.

Nik@giveaday.be - 0478/51.33.03

Meer info

De Vooruitdaging

Nik staat op 17 maart ook op Teach Up!

Aanrader!

Kostprijs

Gratis materiaal, didactische tools en online platformen.

Professionaliseringsmogelijkheden op aanvraag.