Succes met de laatste loodjes & fijne zomer gewenst!

Lesmateriaal en inspiratie

Hoe?

Vind in deze actiefiche interessante links naar heel erg bruikbaar materiaal, inspiratie voor acties en/of workshops.

MOS

Een duurzame toekomst voor onze planeet begint met bewuste keuzes maken. MOS helpt van je school een milieuvriendelijke en duurzame leer- en leefomgeving te maken, samen met de leerlingen, het schoolteam en het netwerk van de school. MOS richt zich tot Vlaamse en Nederlandstalige Brusselse kleuter-, lagere en secundaire scholen.

Uitgangspunten

 • Leerlingenparticipatie: elke actie begint met actieve betrokkenheid van leerlingen.
 • Teamwork: MOS betrekt het hele schoolteam en de ouders bij haar werking.
 • Netwerk: MOS-scholen werken samen met de schoolbuurt, lokale besturen, (jeugd)verenigingen, ngo's, organisaties uit het middenveld ...
 • Beleving: MOS is een leerproces, met een concreet resultaat voor ogen.

MOS volgt ook wetenschappelijk onderzoek op.

MOS is een samenwerking tussen het Departement Omgeving van de Vlaamse overheid, de Vlaamse provincies en de Vlaamse Gemeenschapscommissie.

GOOD PLANET

GoodPlanet Belgium inspireert jong en oud om een duurzame samenleving te realiseren. Een gezonde planeet, waar iedereen goed kan leven, vandaag en morgen. Een GoodPlanet.

Via onze projecten, campagnes en workshops verspreiden we kennis en planten we zaadjes voor verandering. We maken de ideeën achter duurzame ontwikkeling concreet, haalbaar en aantrekkelijk. Steeds met een positieve blik en een hoopvolle insteek.

GoodPlanet is ervan overtuigd dat educatie een belangrijke rol speelt bij de transitie naar een duurzame samenleving. Daarom richt de organisatie zich naar kinderen en jongeren. Omdat we geloven dat iedereen met een klein of groot gebaar een wereld van verschil kan maken, zetten we acties op naar een breed publiek. GoodPlanet is eveneens partner van bedrijven die actief hun maatschappelijke rol opnemen.

Jaarlijks inspireren en activeren onze 80 medewerkers en tientallen vrijwilligers meer dan 500.000 kinderen, jongeren en volwassenen over heel België.

DJAPO

Djapo is een educatieve organisatie die kinderen keuzes wil leren maken voor een duurzamere wereld en combineert denkvaardigheden als filosoferen, creatief denken, systeemdenken en actiegericht werken met duurzaamheidsthema’s zoals water, klimaat, handel en afval.

Kinderen werken zo mee aan hun recht op een fijn leven op een gezonde planeet.

11.11.11

Kinderen en jongeren zijn de changemakers van morgen. Maak van hen wereldburgers met onze lespakketten en die van onze partners. Laat hen luidop en kritisch nadenken over klimaat, migratie, mensenrechten en andere boeiende thema's. 

STUDIO GLOBO

Studio Globo is een ngo voor ontwikkelingssamenwerking die zich specialiseert in ontwikkelingseducatie. De wereld ontdekken, positief leren omgaan met diversiteit, betrokken raken bij mens en milieu en meebouwen aan een duurzame en solidaire wereld zijn hierbij de voornaamste pijlers. Deze pijlers streeft Studio Globo na door een gevarieerd vormingsaanbod aan te bieden aan zowel kleuter-, lager, secundair en hoger onderwijs. De leerkrachten zijn hierbij onze belangrijkste partners, en wij bieden dan ook een uitgebreide nascholing aan voor zowel leerkrachten lager onderwijs, leerkrachten secundair onderwijs als studenten.

KLASCEMENT

KlasCement is het Vlaamse leermiddelennetwerk en onderdeel van het Departement Onderwijs en Vorming. KlasCement maakt er deel uit van de afdeling Communicatie. 

De fundamenten van KlasCement werden gelegd in mei 1998 door Hans De Four. Het cement wordt gevormd door enthousiaste leraren, studenten en organisaties. Zij zorgen voor cursussen, lesbladen, presentaties, video’s, foto’s, oefeningen, software, sites … gemaakt door en voor leraren (in spe). Zo groeide KlasCement tot een heus bouwwerk met o.a. een nascholingsaanbod, een educatieve databank en een zoekrobot. In het netwerk brengen we alle gebruikers samen via de ledenlijst en de persoonlijke profielen.

Bij de leden is de meerderheid zoeker, maar er zijn gelukkig ook duizenden delers van lesinhoud. Leden kunnen via KlasCement hun eigen site met lesmateriaal vullen. De gedetacheerde leraren die het geheel coördineren, zijn de architecten van dit initiatief. Zij promoten samen met de rest van het team de site, stimuleren samenwerking, netwerken, houden contact met gebruikers en toetsen het geleverde materiaal aan kwaliteitscriteria volgens internationale standaarden.

KlasCement is gratis:

 • Gratis registeren;
 • Gratis de site gebruiken;
 • Gratis downloaden van alle leermiddelen;
 • Gratis toevoegen van leermiddelen.

DE VOORUITDAGING

Give A Day voor scholen

Burgerschapseducatie staat hoger dan ooit op de agenda. Via maatschappelijke stages, sociale leerlabo's en projecten rond sociaal ondernemerschap maken we jongeren future-fit en helpen we hen om oplossingen te vinden voor grote maatschappelijke vraagstukken. Leerkrachten, studenten en docenten kunnen het verschil maken binnen de schoolmuren, in hun buurt en ver daarbuiten. Give a Day helpt je graag op weg naar meer burgerschap. Check hier de Vooruitdaging.

DE AANSTOKERIJ

We kiezen voluit voor spel als vormingsmethode: maatschappelijke thema's maken we bespreekbaar via spel.

Diversiteit, wereldhandel, democratie, milieu, verslaving, relaties en seksualiteit, communicatie en samenwerking … Je vindt bij ons een wereld aan spelthema's.

Spel laat je ook het beste in jezelf en de groep ontdekken en ontwikkelen. Altijd actief en ervaringsgericht!

Zo wakkert De Aanstokerij mensen aan, zowel kinderen, jongeren als volwassenen.

De Aanstokerij brengt spel naar een hoger level. Je kan bij ons:

 • Spelen en spelenboeken kopen
 • Een vorming of begeleiding boeken
 • Een spel op maat laten maken
 • Publicaties over 'spel en leren' downloaden

VVOB - Scholenbanden

Een scholenband is een handige tool om de onderwijzende kernopdracht van je school in te vullen. Het lerend aspect is namelijk fundamenteel bij een scholenband en kan op verschillende manieren worden ingevuld. Laat je leerkrachtenteam hun krachten bundelen en versterk met deze ervaringsuitwisseling je schoolmanagement en onderwijskwaliteit. Bovendien leren je leerlingen dankzij een scholenband óver en ván elkaar, en leren ze samenwerken over landsgrenzen heen.

Specifiek voor klimaattopics: https://s-cool-links.org/.

HET EDO-PORTAAL

Het EDO-portaal maakt je wegwijs in het Vlaamse en internationale EDO-landschap. Op dit platform staat zoveel mogelijk relevante informatie over Educatie voor Duurzame Ontwikkeling verzameld. De focus ligt daarbij op 'educatie'. Dit is ook een selectiecriterium voor het al of niet opnemen van info op dit portaal.

DE KLIMAATBRIGADE

De Klimaatbrigade biedt leerkrachten van de 3de graad basisonderwijs en de 1ste graad secundair inspiratie om de klimaatproblematiek vanuit een ludieke en vernieuwende invalshoek te bekijken.