Deadline aanvraag subsidie School 2030 met één week verlengd! Ultieme datum: 8 mei!

Energiebesparende maatregelen

Waarom?

Investeren in energie-efficiëntie levert dubbele winst op:

1. een blijvende CO₂- reductie, wat goed is voor het klimaat

2. een lagere elektriciteitsfactuur voor de school, wat de werkingskosten drukt

Hoe?

1.    Optimaliseringsmaatregelen of quick wins zijn maatregelen die snel uitvoerbaar zijn, weinig geld kosten en een terugverdientijd hebben van minder dan 1 jaar.  Deze maatregelen kunnen al direct een energiebesparing van 20 tot 30% opleveren.
 
-      Gedragsaanpassingen (nudging)
-      Regeltechnische optimalisatie: één van de eenvoudigste en snelste manieren om onnodig energieverbruik te verminderen is te kijken naar je regelingen en instellingen. Zowel verwarmings-, ventilatie-  en airconditioningssystemen als verlichting zijn in veel gevallen niet optimaal ingesteld, waardoor er veel energie verloren gaat.
-      Kleine acties zoals het installeren van schakelklokjes, het plaatsen van radiatorfolie en tochtstrips, … kunnen al besparingen opleveren.
 
2.    Kortetermijninvesteringen hebben een terugverdientijd die ongeveer gelijk loopt met de technische levensduur van een installatie (10-20j).  Deze maatregelen worden belangrijk geacht om op korte termijn voldoende energiebesparing te kunnen realiseren.
 
-      Plaatsing automatische monitoringssystemen (zie meten is weten)
-      relighting
-      kleine isolatieprojecten
-      PV-installatie
 
3.    Langetermijninvesteringen hebben een langere terugverdientijd van meer dan 20 jaar.  Hieronder vallen vooral de isolatie van de gebouwschil, de vernieuwing van het dak en ramen en stookplaatsrenovaties.

Financiële ondersteuning

Renteloze energieleningen voor scholen

Agion

Via de energielening van Agion kunnen scholen tot 500.000 euro (excl. btw) renteloos lenen voor een periode van 15 jaar voor investeringen in oa. isolatie, hoogrendementsketels, relighting & relamping en zonnepanelen.

GO!

Via de klimaatlening en zonnelening voor schoolgebouwen biedt het GO! renteloze leningen aan voor maatregelen inzake energie-efficiëntie van uw school, zoals kleine infrastructuurwerken, dak- en vloerisolatie, muurisolatie, buitenschrijnwerk en stookplaatsrenovatie en voor de plaatsing van PV-installatie.

Groepsaankopen provincie Vlaams-Brabant (login vereist)

https://www.veb.be/