Wil jouw school investeren in zonnepanelen? Volg dan het webinar met ECoOB op 18 januari om 20u!

Doe een opruimactie

Waarom?

Zwerfafval staat in de top-3 van ergernissen over de eigen buurt, samen met hondenpoep en gebrek aan parkeerplaatsen. Iedereen ergert zich aan zwerfaval, toch gooit bijna 1 op de 4 de mensen zelf ook wel eens wat op straat. De omgeving is van invloed op hoe mensen zich gedragen: vuil trekt vuil aan. Op plekken met veel zwerfvuil gooien mensen dus makkelijker rommel op straat of in de natuur. Andersom geldt dat mensen zich in een schone omgeving ook schoner gedragen. Verder blijkt uit onderzoek dat mensen zich in een vervuilde omgeving minder veilig voelen.

Hoe?

Je organiseert een opruimactie en ontvangt een subsidie:

  • Met minstens 10 deelnemers
  • Voor minstens 50 gepresteerde uren

Je kan de toelage maar 1 keer per jaar ontvangen. Deze actie kan ook onderdeel zijn van een engagement voor "Operatie Proper".

Wanneer?

Omdat het opruimweekend voor de jeugd- en natuurverenigingen in maart plaatsvindt, raden we aan om jouw zwerfvuilactie in het najaar of vanaf mei te plannen.

Aanbieder

Stad Leuven of neem een kijkje op de website van Mooimakers

Financiële ondersteuning

>>> Opruimactie via subsidie van de stad

  • € 250 voor minder dan 100 gepresteerde uren
  • € 450 voor 100 tot 200 gepresteerde uren
  • € 650 voor meer dan 200 gepresteerde uren
  • € 250 voor minstens 50 uur (stad)

>>> "Operatie Proper" via Mooimakers: €150 tot €1500