Succes met de laatste loodjes & fijne zomer gewenst!

Bestel een VRT Edubox duurzaamheid

Waarom?

De EDUbox ‘Duurzaamheid: nu maken voor de toekomst’ gaat dieper in op het thema duurzaam consumeren en produceren. Hoe kunnen we het productieproces verbeteren om de druk op het milieu en klimaat te verlagen? En wat kunnen we doen om een steentje bij te dragen aan een duurzame economie? Leerlingen gaan op zoek naar een evenwicht tussen People, Planet en Profit in de duurzamere, ‘circulaire’ economie. In een circulaire economie worden materialen, grondstoffen en reststromen zoveel mogelijk opnieuw gebruikt om de druk op het milieu te doen dalen en de planeet niet langer uit te putten. Dat betekent ook dat van bij het ontwerp van een product moet worden nagedacht over een langer of op z'n minst tweede leven.

VRT NWS maakt elke EDUbox op maat van leerlingen van het secundair onderwijs. Het is een kant-en-klaarlespakket met tekst, audiovisueel materiaal, een zelftest én een simulator. Leerkrachten krijgen dus een mix van didactische tools om het thema duurzaamheid te bespreken in de les.  Jongeren worden overspoeld met boodschappen over duurzaamheid. Op sociale media én in de klas, want competenties rond duurzaamheid staan in de nieuwe eindtermen van het onderwijs. Maar wat betekent het begrip? En hoe kunnen jongeren zelf hun steentje bijdragen aan een duurzame samenleving? De EDUbox ‘Duurzaamheid: nu maken voor de toekomst’ geeft antwoorden op een heldere en interactieve manier. 

Hoe?

Je kan deze EDUbox zowel in de klas als thuis inzetten. Er is een  downloadbare PDF  en een  interactieve webversie beschikbaar, ideaal lesmateriaal voor zelfstandig groepswerk in de klas. Daarnaast is er een interactieve videolesals individueel leertraject, waarmee leerlingen thuis aan de slag kunnen gaan. Voor leerkrachten is er ook een handleiding op het Medium-kanaal van EDUbox. Elke EDUbox bevat een klein stukje theorie, praktijkoefeningen en opdrachten, en is verrijkt met een digitaal luik met audiovisueel materiaal. 

Met dit lespakket krijgen leerlingen stap voor stap meer inzicht in bewuste en duurzame keuzes. De EDUbox polst eerst naar je eigen gedrag als consument. Wat is voor jou als consument belangrijk en waarmee houd je rekening? En wat je kan doen om milieubewuster te consumeren? Leerlingen ontdekken ook waarom duurzaamheid een actueel thema is én waarom we ons gedrag dringend moeten aanpassen.

Voor wie?

Dit lesmateriaal is geschikt voor leerlingen uit het middelbaar onderwijs (tweede en derde graad). Het is een ideale vorm om nieuwe leerstof aan te bieden via afstandsonderwijs of in de klas. Deze interactieve videoles is gelinkt aan eindtermen en leerplandoelen en sluit aan bij een aantal sleutelcompetenties

De handleiding voor leerkrachten van de EDUbox Duurzaamheid kan je terugvinden op de Medium-pagina van EDUbox.

Aanbieder

De handleiding van de EDUbox Duurzaamheid: nu maken voor de toekomst is een initiatief van VRT NWS in samenwerking met imec, Brightlab, VITO, Vlaanderen Circulair en OVAM.

Meer info