Deadline aanvraag subsidie School 2030 met één week verlengd! Ultieme datum: 8 mei!

UPDATE: combineer Relancesteun met AGION-subsidies!

Waarom?

UPDATE: combineer nu Relancesteun met AGION-maatregelen!

Wil je je energiefactuur verminderen, aarzel dan niet. Je hoeft zelf geen aanbesteding te doen, het VEB heeft als aankoopcentrale de nodige raamcontracten al liggen. Door het Relanceplan vermindert de investeringskost aanzienlijk. Sowieso verdienen al die investeringen zich terug door je verminderde energiefactuur. Maar nu dus nog sneller.

Scholen kunnen nog tot eind 2022 gebruik maken van Relancesteun voor verschillende energiebesparende en -opwekkende maatregelen.

Hoe?

Bekijk welke maatregelen hieronder vallen op www.veb.be/relance. Vervolgens kan je de maatregel van je keuze aanvragen op het Portaal Energie-Efficiëntie van het VEB: efficiente.veb.be. Om aanspraak te maken op Relancesteun dien je enkel een identificatieformulier te vervolledigen. Eens het VEB de getekende offerte heeft met het exacte investeringsbedrag, kunnen ze het steunbedrag opvragen bij dienst Financiën. Het steunbedrag wordt één op één doorgestort aan jouw school. De steun bedraagt maximum één miljoen euro per organisatie per begrotingsjaar.

Wanneer?

Deze actie loopt tot eind 2022 of zolang de middelen beschikbaar zijn. In totaal mag het VEB 20 miljoen euro aan steun toekennen.

Voor wie?

Alle scholen die onderworpen zijn aan de wet overheidsopdrachten kunnen aanspraak maken op deze Relancesteun.

Aanbieder

Het Vlaams Energiebedrijf: www.veb.be/contact of +32 2 421 32 00. Alle info op www.veb.be/relance

Meer info

Herbekijk het webinar van 10/2/22 hier.

Kostprijs

Je kan volgende steunpercentages krijgen:

  • Gebouwschilmaatregelen (dak-, vloer-, muurisolatie, schrijnwerk en beglazing): 40%
  • Technische installaties (verwarming en koeling): 30%
  • Groene warmte (energieopslag, geothermie, WKK): 30%
  • Energiescans en -audits: 20%
  • Energieprestatiecontract: 20%

Over al deze maatregelen vind je meer informatie op www.veb.be.