Wil jouw school investeren in zonnepanelen? Volg dan het webinar met ECoOB op 18 januari om 20u!

Werk aan je afvalbeleid

Waarom?

Door op school te werken rond afvalpreventie en duurzame materialen, slaat u veel vliegen in één klap. Niet alleen het milieu wint erbij, maar ook de school zelf. Ze bespaart kosten en heeft minder last van zwerfvuil. Bovendien leren leerlingen en leerkrachten hoe ze duurzaam kunnen leven.

Hoe?

Tip 1: volg de ladder van Lansink

De ladder van Lansink vertelt hoe u de beste prioriteiten stelt op vlak van afvalbeheer:

 1. Geef voorrang aan afval voorkomen
 2. Probeer zoveel mogelijk te hergebruiken
 3. Zet in op correct sorteren en recyclen

Hoe minder afval op school aanwezig is, hoe beter. Ga dus eerst na hoe u de afvalberg op school kan verkleinen.

Tip 2: zet in op afvalpreventie

Deze voorbeelden werden al een succes:

 • Elke leerling (en leerkracht) gebruikt een brooddoos
 • Elke leerling (en leerkracht) gebruikt een drinkbus of beker in de klas
 • Er is geen PMD-afval op school: de school biedt het niet aan en leerlingen nemen het niet mee (of anders gaat het terug mee in de boekentas)
 • Er zijn zo weinig mogelijk verpakkingen van koekjes en dergelijke
 • Drankautomaten worden vervangen door schoolwinkeltjes, waterfonteintjes of soep tijdens de pauzes
 • De school is zuinig met papier: alles wordt dubbelzijdig geprint en enkelzijdige papieren worden hergebruikt als kladpapier; er worden zo weinig mogelijk briefjes meegegeven
 • Het GFT-afval wordt gecomposteerd of aan de kippen gegeven
 • De school gebruikt duurzame materialen, zoals gerecycleerd of FSC-gelabeld papier, milieuvriendelijke inktpatronen en milieuvriendelijke poetsmiddelen.
 • De school heeft een geefkast of houdt een ruilbeurs, rommelmarkt of upcycle-workshop
 • Iedereen doet mee: vraag een actieve inzet van leerlingen, team en ouders. Betrokkenheid is een belangrijke sleutel tot succes.

Tip 3: zwerfvuil vermijden en correct sorteren

Het afval dat nog aanwezig is op school, moet correct gesorteerd worden. Dat is goed voor het milieu, maar ook voor uw budget. Restafval en PMD zijn een stuk duurder om aan te bieden dan de andere, minder vervuilende fracties.

Zo maakt u sorteren een succes op school:

 • Volg workshops om leerlingen te leren hoe ze met afval omgaan en hoe ze kunnen sorteren.
 • Leen educatief materiaal rond afval vermijden en sorteren.
 • Laat de leerlingen zelf mee acties bedenken om zwerfvuil te vermijden en beter te sorteren. Dat werkt altijd beter dan opgelegde regels.