Wil jouw school investeren in zonnepanelen? Volg dan het webinar met ECoOB op 18 januari om 20u!

Neem contact op

Hier vind je de contactinformatie van al onze ankerpunten en betrokken stadsdiensten.

Afval

Afval correct sorteren is een belangrijke gedraging om van kleins af aan mee te krijgen. Nog belangrijker is het vermijden van afval.

Circulair

Tegen 2050 leven we met 9,7 miljard mensen op de aarde. Dat betekent: meer consumptie en meer productie. Maar tegelijk komen het klimaat en de natuurlijke grondstoffen onder druk. De oplossing is ...

Energie

Het project Energieke Scholen kadert binnen de intentie van een klimaatneutrale stad en provincie. Het heeft als eerste doel het uitwerken van een aanpak voor de secundaire scholen van Leuven rond ...

Mobiliteit

Duurzame mobiliteit focust op de mens. Iedereen verplaatst zich en elke verplaatsing heeft een impact op de leefomgeving en de maatschappij. Het doel is dan ook om een mobiliteitssysteem te creëren...

Natuur

Binnen het brede thema natuur ligt de nadruk op natuureducatie en natuurbeheer. Natuureducatie is een ruim begrip. Wij ondersteunen graag met tips en materiaal, maar onderzoeken ook met veel plezie...

Voeding

Appels uit Zuid-Afrika of aardbeien putje winter. Alles is mogelijk, waar en wanneer je er maar zin in hebt! Maar sta je ooit stil bij het aantal kilometers dat ons voedsel aflegt vooraleer het op ...

Water

Slechts een klein deel van al het water op aarde is drinkbaar. Daarom is het belangrijk om er zo zuinig en bewust mogelijk mee om te gaan, want water is voor iedereen een noodzakelijke bron van lev...