Het kan zijn dat u enkele onvolledige pagina's tegenkomt. We werken hard aan de beste versie van school2030.be.

WORD SCHOOL 2030!

We helpen alle Leuvense scholen met advies op maat.

Waarom?

Jongeren toonden ons al dat ze wakker liggen van de klimaatcrisis. Scholen en hun bredere community kunnen een belangrijke rol spelen in het klimaatneutraal maken van onze stad. Laten we samen hun toekomst veilig stellen. Jongeren inspireren, opleiden en experimenteerruimte geven.

Het samenwerkingsverband School 2030 begeleidt kleuter, basis- en secundaire scholen op maat bij het opstellen en uitvoeren van een actieplan. Je krijgt er als gemotiveerde leerkracht en directeur met visie een team bondgenoten bij. Contacteer ons en we zetten je verder op weg!